Bàn lễ đá (bàn thờ đá tự nhiên), đèn đá trang trí, lư hương đá tròn nguyên khối

Bàn lễ đá (bàn thờ đá tự nhiên), đèn đá trang trí, lư hương đá tròn nguyên khối được ĐÁ MỸ NGHỆ NINH VÂN NINH BÌNH tư vấn, lắp đặt cho Nhà thờ tổ, đây còn là mẫu Bàn thờ đá ngoài trời chất lượng cao được lắp đặt nhiều tại Đình làng, Chùa, Bảo điện, Từ đường, Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình tâm linh.

Bàn thờ đá - Bàn lễ đá cho Nhà thờ - Từ đường - Đình Chùa.jpg
Bàn thờ đá – Bàn lễ đá cho Nhà thờ – Từ đường – Đình Chùa.jpg
Bàn thờ đá - Bàn lễ đá tự nhiên.jpg
Bàn thờ đá – Bàn lễ đá tự nhiên.jpg
Mẫu Bàn thờ đá ngoài trời đẹp.jpg
Mẫu Bàn thờ đá ngoài trời đẹp.jpg
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ THỊNH HƯNG NINH BÌNH