mo-tron-da-007

Ngôi mộ tròn ba cấp rất đẹp của đá mỹ nghệ Ninh Bình, ngôi mộ được làm bằng đá khối tự nhiên chất lượng cao.Hai cấp dưới được ghép từ 04 viên đá, cấp thứ 3 ghép từ 02 viên, bài vị của ngôi mộ tròn này được làm cong dạng tam sơn có đôi rồng phía trước.

Các cấp dưới của mẫu mộ tròn đẹp này trạm long ly quy phượng và tùng cúc trúc mai sinh động, cấp thư ba trạm hoa văn triện.Mẫu mộ được làm giật cấp và có chiều cao khoảng 1m không tính bài vị.

Sản Phẩm Liên Quan