mo-tron-da-006

Một mẫu lăng mộ tròn bằng đá rất đẹp.Cấu trúc 05 lớp giật cấp, bên trong lòng hình vuông.Mộ tròn 007 được trạm trổ hoa văn tứ quý ở phần thân mộ.

Sản Phẩm Liên Quan