Mẫu chó đá 01

Đá mỹ nghệ Ninh Vân chúng tôi chuyên tạc tượng chó bằng đá xanh, đá trắng dùng để thờ, yểm hoặc trang trí, các mẫu chó đá đẹp nhất.Thờ chó bằng đá là một trong những tập tục đã có từ lâu của người dân.Chúng tôi làm ra những cặp chó bằng đá với nhiều mẫu mã như chó yểm, chó trông cửa, chó cảnh …

Sản Phẩm Liên Quan