Mộ bát giác đá

Mộ Hai đao Đài Loan là công trình kiến trúc về đá mỹ nghệ khá đặc biệt và được thiết